Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης τοποθετείται για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

apofasi dikastiriou

apofasi dikastiriou

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης κ. Παναγιώτης Κομνηνός υπογράφει την ακόλουθη ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου, που αφορά στο θέμα της αποχής των δικηγόρων από την άσκηση των καθηκόντων τους:

«Οι δικηγόροι Σπάρτης, όπως και οι δικηγόροι όλης της χώρας, απέχουμε από τα καθήκοντά μας ενώπιον των δικαστηρίων από 19/11/2014 και θα συνεχίσουμε μέχρις και 5/12/2014, σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας της 21/11/2014.

Οι λόγοι αποχής από τα καθήκοντά μας έχουν σχέση με το υπό ψήφιση σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το οποίο επέρχονται σαρωτικές αλλαγές στον Κώδικα αυτό, που αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά νομοθετήματα της χώρας, διά του οποίου ρυθμίζονται η οργάνωση και απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου.

Η στάση μας αυτή δεν οφείλεται σε μια κακώς εννοούμενη διεκδίκηση ιδίων μας επαγγελματικών συμφερόντων, ούτε εξαντλείται σε μια στείρα άρνηση και κριτική του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. Αντίθετα:

Η προτεινόμενη τροποποίησή του αφορά και τον κάθε πολίτη και συνεπάγεται επιπτώσεις στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του και εν τέλει επιδρά καθοριστικά στην πραγμάτωση του δικαίου σε κάθε ατομική περίπτωση.

Ειδικότερα με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου η προφορική συζήτηση της υπόθεσης και η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο κατ’ αρχάς καταργείται. Αυτή η βουβή συζήτηση μπορεί μάλιστα να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων!

Στη συνέχεια προβλέπεται η δυνατότητα να επαναληφθεί η συζήτηση, δηλαδή να υπάρξει κατ΄ αντιδικία προφορική εξέταση του μάρτυρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο και σε περίπτωση πολυμελούς δικαστηρίου η δίκη διεξάγεται μόνον ενώπιον του εισηγητή και όχι της όλης σύνθεσης! Είναι ευνόητο ότι έτσι τίθεται εκποδών η «ουσία» της διάσκεψης του δικαστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση. Καταστρατηγείται δε ουσιαστικά η αρχή του φυσικού δικαστή.

Επίσης και σε σχέση με την αναγκαστική εκτέλεση ενδεικτικά σημειώνεται η κατάργηση βασικών ενδίκων μέσων σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ασφυκτικών προθεσμιών για την προσβολή των πράξεων της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ενώ ο προτεινόμενος επανακαθορισμός της σειράς κατάταξης των δανειστών στον πίνακα γενικών προνομίων και η κατάργηση της ισχύουσας πρόβλεψης για τη διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά μετά την ικανοποίηση της τρίτης τάξης αυτών ευνοεί αποκλειστικά τις τράπεζες, σε βάρος κάθε άλλου δανειστή συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ας σημειωθεί ότι αντίθετη θέση στο προτεινόμενο σχέδιο έχει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, των Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης κ.ά.

Ενόψει των προαναφερθέντων και επειδή πρόκειται για θέματα κρίσιμης σημασίας για το δικηγορικό λειτούργημα και τη λειτουργία της δικαιοσύνης, η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνήλθε στην Αθήνα στις 21/11/2014, αποφάσισε τη διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος με μυστική ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη (2 και 3 Δεκεμβρίου 2014), από 7 το πρωί μέχρις 7 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος των περαιτέρω ενεργειών μας.

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης καλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, προσερχόμενα στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, όπου θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα».