Ο Κανονισμός Καθαριότητας στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/3 και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας του δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.

2ο Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου. (Π. Ρήγας)

3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αφυσσίου και Κλαδά», αναδόχου Γ. Παπαδάκος & ΣΙΑ ΕΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στα σφαγεία Σπάρτης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Ποταμιάς. (Δ. Αποστολάκος)

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Κυπαρισσίου της ΤΚ Λογκανίκου. (Δ. Αποστολάκος)

8ο Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Κατανομή ποσού 81.267,91 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (α’ κατανομή 2016). (Σταύρος Αργυρόπουλος)

10ο Ανάκληση της αριθ.29/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Σχετικά με τη δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης Ημαθίας». (δήμαρχος)

11ο Περί επιχορηγήσεως συλλόγων. (Δ. Αποστολάκος)