Ο ρόλος του λογοθεραπευτή

Το αρχικό αλλά και πιο σημαντικό βήμα του λογοθεραπευτή είναι η σωστή αξιολόγηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο λ/θ να γνωρίζει όλα τα ιατρικά δεδομένα που αφορούν στο παιδί. Επιπλέον, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να παραπέμψει το παιδί για επιπλέον εξετάσεις, όπως για παράδειγμα για ακοολογικό έλεγχο. Επίσης, θα πρέπει να πάρει ένα αναλυτικό οικογενειακό ιστορικό και ένα αναπτυξιακό ιστορικό, να αξιολογήσει το νοητικό επίπεδο του παιδιού, να ελέγξει τα όργανα της άρθρωσης και πολλά άλλα.

Ο λ/θ οφείλει να έχει την ικανότητα να προσεγγίζει και να διδάσκει το κάθε παιδί διαφορετικά, ανάλογα με το πρόβλημά του και τον χαρακτήρα του.

Επιπλέον καλείται:

⇒ να οργανώσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που να έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον,

⇒ να συμβουλεύει τους γονείς και να τους δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στο παιδί και τι μπορούν να κάνουν για να συμβάλουν θετικά στο θεραπευτικό πρόγραμμα,

⇒ να προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού,

⇒ μόλις βγει από το μάθημα να έχει διδάξει στο παιδί αυτό που έχει προγραμματίσει, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές για να εστιάσει την προσοχή του παιδιού και να αυξήσει τη συνεργασία του στο μέγιστο,

⇒ να ενημερώνει τους γονείς για τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τις ασκήσεις που έκανε με το παιδί την ώρα του μαθήματος,

⇒ να συζητά με τους γονείς για την απόδοση του παιδιού στο μάθημα, καθώς και να τους δείχνει και να τους εξηγεί τις επόμενες ασκήσεις,

⇒ να ενημερώσει τους γονείς για όλα τα πρακτικά θέματα (όπως τη συχνότητα των συνεδριών, τις ασφαλιστικές παροχές, καθώς και τη διαδικασία έγκρισης από τα ταμεία τους).

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση!

Φροσούλα Μπάτζιου (λογοθεραπεύτρια)
Κέντρο Λογοθεραπείας “Χάρισμα”
Αγησιλάου 48 Σπάρτη
τηλ. 2731 5 51035 – 6942976751