Στο Βερολίνο της Γερμανίας βρέθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, για την εκπροσώπηση της χώρας μας στο 11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία και τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο φόρουμ συμμετείχαν υπουργοί και εκπρόσωποι από εβδομήντα κράτη. Το θέμα ήταν «Agriculture Goes Digital – Smart Solutions for Future Farming».

Στην τοποθέτησή του στην ολομέλεια των υπουργών ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι τα προβλήματα της πείνας και του υποσιτισμού δεν αποδίδονται στο γεγονός ότι η παγκόσμια αγροτική παραγωγή δεν επαρκεί για τον πληθυσμό, αλλά στην άνιση κατανομή του πλούτου και του χρήματος στον κόσμο, ενώ έθιξε και το ζήτημα της απόρριψης μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών και στρατηγικών ώστε να καταπολεμηθεί η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου και να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε τροφή και νερό θα είναι ίση.

Ο υπουργός συμμετείχε επίσης σε στρογγυλό τραπέζι συζήτησης, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν δύο μείζονες στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν: 1. Να καταπολεμηθεί η πείνα, η φτώχεια και η ανισότητα στον κόσμο και 2. Να μην εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τις καλλιέργειες, τις εστίες και τη γη τους. Στην υπηρεσία αυτών των στόχων οφείλουν να τεθούν όλα τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου διαμορφώθηκε κείμενο, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα. Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης η ελληνική αντιπροσωπεία συνέβαλε καθοριστικά με προτάσεις, οι οποίες έτυχαν αποδοχής και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

Παράλληλα, ο έλληνας υπουργός επισκέφθηκε την έκθεση «Πράσινη Εβδομάδα», συναντήθηκε με τις ελληνικές συμμετοχές από Πελοπόννησο, Κρήτη και Μακεδονία και συζήτησε εκτενώς με τους εκπροσώπους τους για τη συμμετοχή τους και το κόστος αυτής.