Ο Ταΰγετος χιονισμένος

Ταΰγετος (Χρήστος Μπαλαμπάνος)