Πάνω από 1.000 κάτοικοι ζητούν λαϊκή στην πλατεία του Νέου Κόσμου Σπάρτης

Με 1.100 υπογραφές πολιτών, κάτοικοι του Νέου Κόσμου Σπάρτης υπέβαλαν αίτηση προς τον δήμο, προκειμένου, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των δημοτών και της ισόρροπης ανάπτυξης των συνοικιών της πόλης, να θεσμοθετηθεί η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Σπάρτης (περιοδικά κι εκ περιτροπής) και στην πλατεία Σαϊνόπουλου, στο Νέο Κόσμο.

“Η αποκέντρωση της λαϊκής αγοράς αλλά και η θεσμοθέτηση περισσοτέρων της μιας λαϊκών αγορών είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο που έχουν εφαρμόσει με ιδιαίτερη επιτυχία πολλοί δήμοι ανά την Ελλάδα” επισημαίνουν οι αιτούντες.