Πέντε προσλήψεις ναυαγοσωστών στον δήμο Ανατολικής Μάνης

nayagosostis

Ο δήμος ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε ΔΕ ναυγοσωστών με σύμβαση εργασίας τεσσάρων μηνών (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του δήμου (www.anatolikimani.gov.gr).