Πέντε προσλήψεις σε Οργανισμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης

proslipseis

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης” ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Συγκεκριμένα:

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Γύθειο

ΔΕ μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2018

1

ΥΕ προσωπικού καθαριότητας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2018

2

ΤΕ βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2018

1

ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2018

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, ΤΚ 23200, Γύθειο Λακωνίας”, υπόψη κ. Μαρίας Μπερτζελέτου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60344).