Πέντε προσλήψεις στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Σπάρτης

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΠΕ Δασκάλων (Μερικής Απασχόλησης / 4 ώρες)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

ΠΕ Εικαστικών (Μερικής Απασχόλησης / 4 ώρες)

1

ΠΕ/ΤΕ Μουσικών (Μερικής Απασχόλησης / 4 ώρες)

1

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Μερικής Απασχόλησης / 4 ώρες)

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 13-15, ΤΚ 23100, Σπάρτη Ν. Λακωνίας”, υπόψιν κ. Ευριδίκης Λερίκου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082).