Πέντε προσλήψεις στην Περιφέρεια για την καταπολέµηση του δάκου

dakos

dakos

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πέντε ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν τρία άτοµα ως παγιδοθέτες στο δήμο ανατολικής Μάνης (ένα για 60 ημερομίσθια και δύο για 34 ημερομίσθια) και δύο εργάτες αποθήκης για 60 ημερομίσθια στο δήμο Σπάρτης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιοικητήριο, 2ο χλµ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη”, υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέµπτη 6/8 και διαρκεί έως και τη ∆ευτέρα 10/8.