Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη για οκτώ μήνες συνολικά πέντε ατόμων, ΤΕ Τεχνικών Ορυχείων – Χειριστών Κύριων Μηχανημάτων, στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.2 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση “ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΤΚ 22200 – Μεγαλόπολη”, απευθύνοντάς στην κεντρική γραμματεία, υπόψιν των κ.κ. Βασιλικής Κουτούζη ή Αγγελικής Καλαθά ή Παναγιώτη Ηλιόπουλου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27910 25045, εσωτ. 33034, 33020).