Πέντε προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Σπάρτης

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας”. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν δύο ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικοί λειτουργοί, δύο ΠΕ ψυχολόγοι και ένας ΔΕ οδηγός γ’ ή c κατηγορίας (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο). Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση “Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100 Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλ. επικοινωνίας 27310 22226 εσωτ.117).