Παμπελοποννησιακός διαγωνισμός ορθογραφίας και γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, το 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης και τους κατά τόπους Συνδέσμους Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, συνδιοργανώνουν τον 1ο Διαγωνισμό Ορθογραφίας και Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την τελική να διεξάγεται στην Τρίπολη την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου. Η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε νομό, έχει προκριματικό χαρακτήρα και αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στα σχολεία των μαθητών/-τριών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις 6 Φεβρουαρίου, με τους/τις διαγωνιζόμενους/ες μαθητές/τριες να αξιολογούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου τους. Οι δύο επόμενες φάσεις θα διεξαχθούν στην έδρα κάθε νομού στις 9 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση θα διαγωνιστούν γραπτώς σε αίθουσες του σχολείου κατά τάξη. Τα στοιχεία των μαθητών/τριών καλύπτονται με μαύρη ταινία και διορθώνονται από εθελοντές εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων. Οι επιτυχόντες/ούσες της δεύτερης φάσης προκρίνονται στη τρίτη φάση. Η φάση αυτή, που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και σε αίθουσα του ίδιου σχολείου, είναι ανοικτή στο κοινό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται προφορικά ενώπιον τριμελούς επιτροπής κριτών που έχει ήδη οριστεί από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας συμμετέχει με 180 μαθητές και μαθήτριες. Η πρώτη φάση του προκριματικού θα διεξαχθεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις 6 Φεβρουαρίου 2020 στα σχολεία των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών. Η δεύτερη και η τρίτη φάση θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στο 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης.