Παναγιώτης Κουμουνδούρος: “Απαξιώνονται οι διαδικασίες των ΠΥΣΔΕ”

γράφει ο Παναγιώτης Κουμουνδούρος, αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Εκπαιδευτικής Συνεργασίας


Η διαδικασία με την οποία καλούμαστε σαν υπηρεσιακό συμβούλιο να προσδιορίσουμε οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο 23907/Ε2/18-2-2020 του ΥΠΠΕΘ, μας βρίσκει αντιθέτους για τους εξής λόγους:

1. Η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 18/2/2020, ημέρα απεργίας της ΑΔΕΔΥ με αρκετά σχολεία να υπολειτουργούν, και δίνει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια αφού στις 20/2 πρέπει να σταλούν από τους ΔΔΕ και στις 21/2 να καταχωρηθεί η τελική πρόταση των ΠΔΕ! Το χρονικό περιθώριο είναι ουσιαστικά μια ημέρα και είναι ανέφικτο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι! Την ίδια στιγμή φυσικά τονίζεται και η προειδοποίηση: «Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι περιφερειακοί διευθυντές και οι διευθυντές εκπαίδευσης και ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει».

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα κενά της γενικής η πρόταση των ΔΔΕ θα καταχωριστεί στο σύστημα μέχρι τις 28/2 και των ΠΔΕ μέχρι 6/3. Γιατί άραγε να μην υπάρχει εύλογο χρονικό περιθώριο και στην καταχώριση κενών και στην ΕΑΕ; Το υπουργείο Παιδείας βιάζεται να ανακοινώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα τις μεταθέσεις στην ΕΑΕ, αλλά η ασφυκτική χρονική πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά λάθη!

3. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο σύλλογος διδασκόντων με συνεδρίασή του να συμμετέχει στη συμπλήρωση του πίνακα Α. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από τον διευθυντή του σχολείου. Παρόλα αυτά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ζητείται: «Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις». Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών ζητάμε να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα όπως οι ΠΔΕ που θα έχουν και την τελική ευθύνη για την καταχώριση κενών.

4. Στον πίνακα γ, δεν υπάρχει η στήλη «εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ», παρά μόνο η μονοπρόσωπη πρόταση των περιφερειακών διευθυντών. Απαξιώνονται οι διαδικασίες των ΠΥΣΔΕ. Ζητάμε να επανέλθει σε ισχύ η παρ.2 στο άρθρο 4 του 50/96, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ.13 Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

5. «Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες ΥΑ, εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΔΕ και τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ». Την στιγμή που η πολιτική ηγεσία εξαγγέλλει αλλαγές -σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- από την επόμενη σχολική χρονιά, ο υπολογισμός γίνεται με το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα! πχ με τα 7ωρα στο ΓΕΛ που θα καταργηθούν!

6. Πρέπει να τονιστεί ότι τα οργανικά κενά για τους μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή βγήκαν με στοιχεία του Απριλίου του 2019 και η κατανομή των ειδικοτήτων έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία . Με την τωρινή εγκύκλιο των μεταθέσεων ζητείται από τα σχολεία να στείλουν πίνακες για να βγουν τα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικούς πίνακες οργανικών κενών. Κανονικά με βάση τα τωρινά επικαιροποιημένα κενά θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του συνολικού αριθμού ανά ειδικότητα που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και πρόκειται να διορισθούν οι εκπαιδευτικοί αφού λάβουν υπόψη τις μεταθέσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα οργανικά κενά των διορισμών των 4500 εκπαιδευτικών.

7. Δεν έχει δοθεί λύση στο αίτημα της ΟΛΜΕ και πολλών εκπαιδευτικών να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.

8. Για άλλη μια φορά στα οργανικά κενά υπολογίζονται μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και όχι οι συνολικές που είναι πολύ περισσότερες.

9. «Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του διευθυντή εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού». Η ρύθμιση αυτή με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών δημιουργεί πολλά προβλήματα σχετικά με την καταχώριση κενών!

10. Εφαρμόζεται αλγόριθμος που συστηματικά υποεκτιμά τα κενά και υπερεκτιμά τις υπεραριθμίες, κυρίως λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση ωραρίου στελεχών. Συνεχίζεται η καταχώριση των υπεράριθμων (οι οποίοι όμως ενδεχομένως έκαναν άρση και πήραν άλλη οργανική) και δεν καταχωρίζονται όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο Πίνακας Γ’ δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση.

11. Στην ΕΑΕ προτείνεται ένα δαιδαλώδες πλαίσιο για την καταχώριση οργανικών κενών που σε καμιά περίπτωση δεν απεικονίζει τις τεράστιες ανάγκες με τον αριθμό των αναπληρωτών να είναι αναλογικά σε ποσοστό 250% έναντι των μονίμων!

12. Επίσης για μια ακόμη χρονιά εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στην κατάργηση της μείωσης ωρών στους υπευθύνους εργαστηρίων και στην διατήρηση του αυξημένου αριθμού μαθητών ανά τμήμα.