Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών

sitisi

sitisi

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 999.385,56 ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων που θα αναλάβουν τη σίτιση των φοιτητών στις πανεπιστημιακές μονάδες Κορίνθου, Καλαμάτας, Τρίπολης, Σπάρτης και Ναυπλίου.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης – Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη στην Τρίπολη) μέχρι και την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00΄. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 28 Μαΐου και ώρα 11.00΄ πμ.

Περισσότερα στοιχεία δίνονται στα τηλέφωνα 2710 372111 (Βασιλική Τσώκου), 2710 372104 (Παρασκευή Ασπρούδη) και στην ιστοσελίδα www.uop.gr.