Πανσέληνος

Η πανσέληνος πάνω από τον Ταΰγετο (Χρήστος Μπαλαμπάνος)