Παράκαμψη Βουτιάνων: Τι απαντά ο Ηλίας Στρατηγάκος σε όσα του καταλογίζει η Λαϊκή Συσπείρωση για τη λειτουργία του ΠΕΣΥ

“Ανοίκεια” χαρακτηρίζει την απαίτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης να συζητηθεί το θέμα της παράκαμψης Βουτιάνων στο περιφερειακό συμβούλιο ο πρόεδρος του Σώματος, Ηλίας Στρατηγάκος.

Επικαλούμενος τον κανονισμό λειτουργίας του οργάνου, ο κ. Στρατηγάκος κατηγορεί τον κ. Γόντικα πως “βαπτίζει παρανόμως ως επερώτηση θέματα που θέλει να εισαχθούν προς συζήτηση”, παρότι προβλέπεται σχετική διαδικασία η οποία ακολουθείται από όλους και την οποία εγγράφως υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥ στον ερωτώντα περιφερειακό σύμβουλο.

“Επομένως όχι μόνο δεν αρνήθηκα τη συζήτηση”, υποστηρίζει ο κ. Στρατηγάκος, “αλλά υπόδειξα και τρόπο ώστε να είναι σύμφωνος προς τον κανονισμό και το νόμο και φυσικά ευπρεπή, υπεύθυνο, συνετό, όπως ταιριάζει σε μέλη δημοκρατικού οργάνου που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία και ασκεί δημόσιο λειτούργημα. Όσα αυθαίρετα, ακατανόητα και αστήρικτα προσπαθεί να αποδώσει στο πρόσωπό μου είναι απαράδεκτα, συκοφαντικά, βάναυσα προσβλητικά.

Πέραν όμως τούτου οι αποφάσεις του ΠΕΣΥ συζητούνται και λαμβάνονται καθόλα νόμιμα, τηρουμένων των διαλαμβανομένων τόσο στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί συζήτησης, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου, όσο και στον κανονισμό λειτουργίας του. Όλες οι παραπάνω προβλεπόμενες διαδικασίες τηρούνται κάθε φορά ανελλιπώς και απαρέγκλιτα”.

Το άρθρο του κανονισμού λειτουργίας του ΠΕΣΥ στο οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος είναι το 9, παρ. 3 – να ζητήσει δηλαδή συζήτηση το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, με γραπτή αίτηση, στην οποία να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Πέρα από τη διαμάχη των κ.κ. Γόντικα και Στρατηγάκου πάντως, θα είχε ενδιαφέρον να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμβούλων και το ζήτημα του πολύπαθου δρόμου να εισαχθεί στο συμβούλιο.