Παράκαμψη Σκάλας – Βλαχιώτη: “Καυτά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις”

Το σοβαρό θέμα της παράκαμψης της Σκάλας – Βλαχιώτη έθεσε για ακόμη μια φορά με νέα ερώτησή του προς τον υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης.

Στην ερώτησή του, ο κ. Δαβάκης υπενθυμίζει ότι με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, η κοινοπραξία Μορέας αναλαμβάνει την εκπόνηση, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, των σχετικών προκαταρκτικών μελετών.

Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι έχει περάσει πολύς χρόνος από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης, ο λάκωνας βουλευτής ζητά από τον κ. Καραμανλή να τον πληροφορήσει για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Συγκεκριμένα ρωτά τον υπουργό:

“1. Υφίσταται ακόμη η δωρεά προκαταρκτικών μελετών για την παράκαμψη των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και τη κατασκευή νέας Γέφυρας του ποταμού Ευρώτα από την Κοινοπραξία Μορέας;

2. Εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ4/οικ.4852//18-6-2018 και ΑΔΑ:ΨΨΨΜ465ΧΘΞ-ΦΛ0; (Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.)

3. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους”;