Παράταση έως τις 16/10 για την Επιτροπή Διαβούλευσης

dimarxeio Spartis

logo dimou Spartis

Από το δήμο Σπάρτης ανακοινώθηκε η παράταση έως την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι εξής:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό του πρόγραμμα.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου, και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.