Παράταση αιτήσεων για τις βιολογικές καλλιέργειες ανακοίνωσε το υπουργείο

Στους ενδιαφερόμενους για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» γνωστοποιείται ότι η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.