Παράταση εγγραφών στην ΕΠΑΣ Σπάρτης

Ύστερα από απόφαση της διοίκησης, παρατείνονται έως τις 20 Σεμπτεμβρίου οι εγγραφές στα εξής τμήματα της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ Σπάρτης:

1. Αρτοποιΐας – ζαχαροπλαστικής

2. Τεχνιτών θερμικών και θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων

3. Διοικητικών καθηκόντων.