Παράταση και τροποποίηση της δράσης ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά τη δράση “Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014- 2020”, η Περιφέρεια αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και τις 18 Νοεμβρίου (ώρα 15.00′).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και τροποποιήσεις – αποσαφηνίσεις στην πρόσκληση της δράσης, όπως η προσθήκη των ναυτικών εταιρειών και συμπλοιοκτησιών, ως επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων και τροποποιήσεις – βελτιώσεις σημείων της προκήρυξης, με σκοπό την διευκόλυνση των δυνητικά δικαιούχων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ: 27136 01380, e-mail: ilampropoulou@mou.gr), τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (τηλ: 26106 22711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr) και το Επιμελητήριο Λακωνίας (τηλ: 27330 22279, email: lakonia@diaxeiristiki.gr).