Παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ydrolipsia

ydrolipsia

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοινώθηκε ότι προωθείται κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεμπτεμβρίου εξέπνευσε η σχετική προθεσμία υποβολής αίτησης. Με την απόφαση που υπέγραψε ήδη ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ κ. Νίκος Ταγαράς και προωθείται προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς, η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο. Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετέπειτα αδειοδότηση. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 30/1/2015.