Παράταση οριστικοποίησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για Νέους Γεωργούς

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι τη Δευτέρα 16/1/2017. Αντίστοιχα, παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.