Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλο απόφαση τροποποίησης του οδηγού της δράσης «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», στην οποία ορίζεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση των έργων.

Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31/10/2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.