Παράταση της προκήρυξης πρόσληψης 2.868 ατόμων στις Τοπικές Μονάδες Υγείας

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των επαγγελματιών υγείας εν μέσω θερινής περιόδου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με απόφαση του υπουργού Υγείας παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 8/9 η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η προκήρυξη διεξάγεται με κριτήρια και διαδικασία εγκεκριμένα από το ΑΣΕΠ. Αφορά σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, οι οποίες δύνανται να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του τετραετούς προγράμματος. Μετά το 2021 υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένη η συνέχεια της λειτουργίας των νέων δομών.

Υπενθυμίζεται πως οι προσλήψεις αφορούν σε:

> 956 θέσεις ΠΕ ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, ΠΕ ιατρών ειδικότητας Παθολογίας. Η αμοιβή τους αντιστοιχεί σε εκείνη των Επιμελητών Α’ του ΕΣΥ.

> 239 θέσεις ΠΕ ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής. Αμοιβή αντίστοιχη με των Επιμελητών Α’ του ΕΣΥ.

> 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών.

> 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

> 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

> 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23.59′ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 15ης Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).