Παραδίδονται αύριο δύο ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ Λακωνίας

Αύριο Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 11.00′ το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο διοικητήριο η παράδοση δύο ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΕΚΑΒ Λακωνίας. Η προμήθεια των ασθενοφόρων εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για οχήματα (βαν κλειστού τύπου) που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς πάσχοντος, και δυνητικά σε έκτακτες περιστάσεις μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών.