Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης: Εκλογή νέου την Παρασκευή

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/5 και ώρα 14.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2) Χορήγηση άδειας στη δημοτική σύμβουλο Χριστίνα Μακρυσοπούλου. (δήμαρχος)

3) Χορήγηση άδειας στον δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Τσαγκαρούλη. (δήμαρχος)

4) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019”. (δήμαρχος)

5) Περί ανάκλησης της 123/2019 απόφασης ΔΣ του δήμου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΘΓΨΩ1Ν-Ψ3Α) και λήψη νέας απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ακινήτων του δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6) Περί αποδοχής παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Παναγιώτη Ρήγα από αντιπρόεδρος στο ΔΣ της ΔΕΥΑ Σπάρτης – ορισμός αντιπροέδρου.

Μισή ώρα νωρίτερα, στις 14.00′, θα συζητηθεί η αποδοχή της παραίτησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Μοιράγια, και η εκλογή νέου.