Παραλία Καλογριάς, Στούπα

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)