Παρατείνεται ο χρόνος νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Stavlikes egkatastaseis

Stavlikes egkatastaseis

Από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12/9/2016.