Πατσαρίνος: “Επιτέλους απαντήστε για τα απορρίμματα!”

Tatoulis - Patsarinos

Tatoulis - Patsarinos

Την παρακάτω ερώτηση κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου κ. Νίκος Πατσαρίνος, ζητώντας από την περιφερειακή αρχή απαντήσεις σχετικά με το κρίσιμο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων:

“Η κατάντια του «υποδειγματικού», «πρωτοποριακού», «σύγχρονου» κατά τον περιφερειάρχη κ. Τατούλη και τους υπουργούς της μνημονιακής κυβέρνησης έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων, έφτασε στο σημείο να τελειώσει ο χρόνος εγγύησης του διαγωνισμού και το έργο να έχει βαλτώσει και να μην προχωρά.

Σύμφωνα με το άρθρο 22,7 της διακήρυξης Β 2 φάσης (σελ. 103), ισχύουν τα ακόλουθα: «σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του προσωρινού ΙΦΣ δεν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο από την αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα σε διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τότε καταπίπτει η εγγυητική επιστολή προσωρινού ΙΦΣ και η αναθέτουσα αρχή καλεί με απόφασή της το δεύτερο σε κατάταξη διαγωνιζόμενο, ο οποίος καθίσταται πλέον προσωρινός ΙΦΣ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 22.1, 22.2, 22.3».

Η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της ΜΠΕ είναι 3/10/2013 (αριθμ. πρωτ. 68417/22752/3-10-2013). Έχει παρέλθει ο χρόνος του 8μήνου και ως εκ τούτου καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του προσωρινού αναδόχου και καλείται να πάρει τη θέση του ο δεύτερος σε κατάταξη διαγωνιζόμενος.

Προφανώς έτσι αναγνωρίζεται η ευθύνη στην ΤΕΡΝΑ (προσωρινός ανάδοχος), εκτός και αν κινηθούν διαδικασίες για το αντίθετο, όποτε η ευθύνη μετατίθεται στον κύριο του έργου, που είναι η Περιφέρεια.

Θυμίζουμε τα εξής κωμικοτραγικά που προηγήθηκαν και συμβαίνουν:

Στις καταγγελίες για την πορεία του διαγωνισμού κανείς υπεύθυνος δεν απαντά. Αρνείστε τα πάντα χωρίς να δίνετε πληροφορίες για το τι σχεδιάζετε, τι πρόκειται να κάνετε, τι γίνεται με τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται με την έγκριση (εδώ και δυόμισι μήνες) των περιβαλλοντικών όρων και τελικά τι γίνεται μ΄ αυτό το έργο.

Από την άλλη συνεχίζει η Περιφέρεια να επιβάλλει πρόστιμα στους δήμους, χωρίς να απολογείται για το χρόνο που χάνεται σ’ αυτή τη μεταβατική φάση και προβαίνει σε προχειρότητες και αστειότητες με το χαρακτηρισμό του οικισμού Παλαιόχουνη σε «μικρό».

Επειδή τελείωσε η προεκλογική περίοδος και δεν μπορείτε να κρύβεστε άλλο, ρωτάμε:

1. Ισχύει η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΤΕΡΝΑ και αν όχι, ποιος φταίει γι΄ αυτή την καθυστέρηση και τι προβλέπεται να κάνετε στο πλαίσιο του διαγωνισμού;

2. Αποκλείετε, όπως μέχρι σήμερα υποστηρίζατε, την επιλογή του δεύτερου σε κατάταξη διαγωνιζόμενου, ανεξάρτητα με το ποιος ευθύνεται;

3. Τι έχετε κάνει και τι σκοπεύετε να κάνετε στο κάλεσμα του υπουργείου για αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων;

4. Έχουν διασφαλιστεί οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο, μιας και προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Καρβούνη, η προσαρμογή του διαγωνισμού με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, γεγονός που μέχρι σήμερα με ευθύνη σας δεν υφίσταται;

5. Σκοπεύετε να καλύψετε την απραξία σας και το χάσιμο πολύτιμου χρόνου, με την μερική προσωρινή και αποσπασματική αδειοδότηση μέρους του έργου και προς ποία κατεύθυνση;”.