Πατσαρίνος: “Παράβαση καθήκοντος από τον Τατούλη”

Patsarinos Nikos

Patsarinos Nikos

Έλεγχο νομιμότητας στη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ζητά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του περιφερειακού συμβουλίου Νίκος Πατσαρίνος, με σχετικό έγγραφο προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Αφορμή για την επιστολή του στάθηκε η προέγκριση για παράταση του έργου «Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας». Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ. Πατσαρίνος:

Με την 3634/21-8-2015 απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης έδωσε προέγκριση για παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα», όπου ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική, ΑΤΕ – ΑΤΛΑΣ, ΑΤΕΒΕ – Χωροτεχνική ΑΤΕ». Η εν λόγω Κ/Ξ κατέθεσε την 5337/17-7-2015 αίτησή της για παράταση των εργασιών με υπογράφοντα τον αδερφό του περιφερειάρχη κ. Βασίλη Τατούλη.

Πρόκειται για την 1η παράταση σ’ έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013, προϋπολογισμού 12.388.000 ευρώ με έκπτωση 12,01%, με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 23/1/2013 και λήξη του συμβατικού χρόνου την 17/8/2015. Η Κ/Ξ αιτήθηκε παράταση 105 ημερών έως 30/11/2015. Στη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή (6/10/2015) διαπιστώθηκε ότι το έργο αυτό ξεκίνησε έχοντας πολλά προβλήματα σχετικά με πολεοδομικά θέματα, απαλλοτριώσεις, με μεταφορά δικτύων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και με την εκτέλεση εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης ότι έχει υλοποιηθεί το 60-70% του συνόλου του έργου και δεν προκύπτει η δυνατότητα ολοκλήρωσης μέχρι 30/11/2015.

Πρόκειται για άλλο ένα προβληματικό έργο της Περιφέρειας, στο όποιο επιπλέον θα έπρεπε η πολιτική και διοικητική αρχή να σέβεται ιδιαίτερα τους νόμους και τις συμβάσεις.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και αναφορές μας σ΄ όλα τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζει προκλητικά να υπογράφει αποφάσεις που αφορούν επιχειρήσεις συγγενικών του προσώπων.

Επισημαίνουμε τη διάταξη του άρθρου 159 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), που αναφέρει ότι σε περίπτωση εμπλοκής του περιφερειάρχη με ιδιωτικά συμφέροντα έως β΄ βαθμού συγγένειας, υποχρεούται αυτός ν΄απέχει από τα καθήκοντά του και να τον αντικαθιστά κάποιος αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Σημειώνουμε ότι πρόσφατα με δηλώσεις του ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης αναφέρθηκε σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με εμπλοκή υπηρεσιακών στελεχών της και πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 3226/2015 απόφασή του δικαίωσε τη στάση μας για τη δυνατότητα εκλογής περιφερειακού συμβούλου ατόμου που συνάπτει συμβάσεις με την Περιφέρεια.

Παρακαλούμε για την ενδελεχή εξέταση του θέματος”.