Πατσαρίνος: “Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε διακοσμητικό ρόλο”

Patsarinos

Patsarinos

Για ευτελισμό και απαξίωση του περιφερειακού συμβουλίου από την ηγεσία της Περιφέρειας κάνει λόγο ο περ. σύμβουλος της “Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου” κ. Νίκος Πατσαρίνος με την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στο παρελθόν με συγκεκριμένα παραδείγματα, για την υποτίμηση, υποβάθμιση, υπολειτουργία και ευτελισμό του θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου από την ηγεσία της Περιφέρειας.

Το προκλητικό και εξοργιστικό στην όλη διαδικασία της πρόσφατης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Δευτέρα 24/2) είναι ότι ενώ η πρόσκληση αφορούσε 64 θέματα! όσες εισηγήσεις μας δόθηκαν αυτό έγινε δύο μέρες πριν τη συνεδρίαση και για 21 θέματα δεν μας δόθηκε ποτέ και καμία εισήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται, για τα προς συζήτηση θέματα, να συνοδεύονται απαραιτήτως από εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας και από πρόταση επί του θέματος. Ως εκ τούτου ζητήσαμε για τα θέματα, που δεν δόθηκαν εισηγήσεις, να αναβληθούν.

Δυστυχώς, η περιφερειακή αρχή επέλεξε να συζητήσει 16 θέματα χωρίς εισηγήσεις και μάλιστα 6 απ’ αυτά αφορούσαν προγραμματικές συμβάσεις, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και κήρυξη απαλλοτρίωσης (θέματα 6ο, 24ο, 26ο, 29ο, 61ο, 64ο).

Η αγνόηση για άλλη μια φορά του κανονισμού από την περιφερειακή αρχή μας ανάγκασε να αποχωρήσουμε, δηλώνοντας ότι για τέτοιες ενέργειες θα εξαντλήσουμε κάθε μορφή πίεσης και θεσμικού ελέγχου.

Είναι δηλωτικό του τρόπου που αντιλαμβάνεται ο κ. Τατούλης και η παράταξή του τον τρόπο λειτουργίας του θεσμικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι ο πυρήνας της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Είμαστε λίγους μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η λειτουργία και ο σεβασμός των υπαρχόντων συλλογικών οργάνων.

Από την παράταξη του κ. Τατούλη, εκτός από την αδιαφάνεια, την ασάφεια και τη γενικολογία, «γευόμαστε» στα μέγιστα την απαξίωση των θεσμικών οργάνων. Τους δίνουν διακοσμητικό ρόλο προκειμένου να περάσουν σ’ αυτά, με απαράδεκτο τρόπο, τις όποιες αποφάσεις τους.

Η εναλλακτική μας πρόταση είναι να δώσουμε σ’ όλα τα θεσμικά όργανα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ουσιαστικό ρόλο και να διευρύνουμε το συλλογικό τρόπο λειτουργίας τους και τη συμμετοχή σ’ αυτή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. Ο σεβασμός στην ενημέρωση και στη διαφορετική και αντίθετη άποψη είναι βασικό μάθημα δημοκρατίας, πολιτισμού και ανθρωπιάς”.