Πεζοδρόμηση, ΚΔΑΠ και άλλα θέματα στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/6 και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς”. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Περί παραχώρησης χρήσης χώρων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σπάρτης, από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης. (Χρίστος Πλειώτας)

3ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Επισκευή – συντήρηση γυμνασίου Ξηροκαμπίου”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος, Γιώργος Κονίδης)

4ο Παραχώρηση ή μη ακινήτου δήμου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης “14η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού”. (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2017”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος, Δημ. Αποστολάκος)

6ο Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση της υπηρεσίας “αμοιβές κτηνιάτρων”. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρου άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς”, αναδόχου Κ/Ξ Τσίπουρας Α. – Ι. Γομάτος & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος, Χρ. Πλειώτας)

8ο Αποδοχή αιτήματος του Περιβαλλοντικού, Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου “Τα Τσίντζινα” και χορήγηση αδείας για την “Αποκατάσταση – ανάδειξη του χώρου της πηγής «Καμαράκι» στο Πολύδροσο ΤΚ Γκοριτσάς”. (Παν. Αργυρόπουλος, Νίκος Φλώρος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση – ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Σκούρας”, αναδόχου Κ/Ξ Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ – Παναγιώτης Μητρόπουλος”. (Παν. Αργυρόπουλος, Νικ. Φλώρος)

10ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

11ο Προσωρινή παραλαβή της εργασίας με τίτλο “Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”. (Χρ. Πλειώτας)

12ο Εκλογή και διορισμός υδρονομέα άρδευσης στην τοπική κοινότητα Παρορείου – Επαναπροκήρυξη μιας θέσης υδρονομέα άρδευσης στην ΤΚ Πλατάνας. (Χρ. Πλειώτας)

13ο Παραλαβή υπηρεσιών από την εκδήλωση των Παλαιολογείων και από τη φιλοξενία του προσωπικού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην Καρρά Γιαννούλα. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για “Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σωμάτων”. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης της β’ φάσης της πράξης με τίτλο “Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας”, για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας Νο 14 “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)” του επιχειρησιακού προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020. (Παν. Αργυρόπουλος)