“Πελοπόννησος Πρώτα”: Οι λόγοι της προσφυγής στο ΣτE για τη σύμβαση της Περιφέρειας με την ΤΕΡΝΑ

Xrysadakos Stavros

Xrysadakos Stavros

γράφει ο περιφερειακός σύμβουλος Σταύρος Χρυσαδάκος

Οι επιλογές της πλειοψηφίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διαχείριση των απορριμμάτων έχουν προκαλέσει σειρά ερωτηματικών και σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις και βέβαια μας βρίσκουν αντίθετους. Αυτή μας την αντίθεση έχουμε δημοσιοποιήσει με όλους τους τρόπους και σε κάθε ευκαιρία. Αυτή αναφέρεται και καταγράφεται σε επίπεδο διαδικασιών, διαφάνειας, μεθοδολογίας διαχείρισης, αλλά και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Προεκλογικά δεσμευτήκαμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε πολιτική, επιστημονική και νομική δυνατότητα προκειμένου να καταδείξουμε ότι η πρόταση του κ. Τατούλη και των συνεργατών του, με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», όπως έχει διαμορφωθεί, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών της Πελοποννήσου.

Αντίθετα είναι εναρμονισμένη με τα συμφέροντα κρατικοδίαιτων «επενδυτών».

Σε συνέχεια αυτής της δέσμευσης, προσφύγαμε πρόσφατα ως περιφερειακή παράταξη «Πελοπόννησος Πρώτα» στο Συμβούλιο Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ουσιαστικά εγκρίνει περιβαλλοντικά την επένδυση της εταιρείας ΤΕΡΝΑ. Ορισμένοι από τους λόγους για τη σημαντική αυτή παρέμβαση της προσφυγής αναλύονται εδώ:

1. Η προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίνει έργα τα οποία σχεδιάσθηκαν και διαστασιολογήθηκαν ώστε να επεξεργάζονται σταθερή ποσότητα παραγομένων αποβλήτων επί 28 έτη και επομένως αυτή είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις επιταγές της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, αλλά και με τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου.

2. Η επιλογή της πρότασης της ΤΕΡΝΑ δεσμεύει Περιφέρεια και δήμους σε ελάχιστη ετήσια εισκομιζόμενη ποσότητα (εγγυημένη ποσότητα) και με κόστος διαχείρισης υψηλότερο άλλων ανάλογων προσφορών σε άλλες περιοχές της χώρας. Προβλέπει, κατ’ ουσία, αποζημίωση του αναδόχου για πιθανά μη εισκομιζόμενες ποσότητες (ρήτρα απώλειας εσόδων!).

3. Με την ελεγχόμενη απόφαση καθίστανται η Περιφέρεια και οι δήμοι «όμηροι» για τα επόμενα 28 έτη μιας δοσμένης και ελεγκτέας τεχνολογίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε έναν τομέα όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.

4. Η προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου προηγήθηκε της περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά παράβαση της κατοχυρωμένης στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο Αρχής της Πρόληψης.

5. Η διοίκηση ενέκρινε τα επίμαχα έργα δίχως να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές για τη χωροθέτησή τους, για τον αριθμό και το μέγεθος των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, ενώ δεν έδωσε στο λαό τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη με κριτήρια αποκλειστικά οικονομικά και κατά τη φάση ανάδειξης του αναδόχου ήσαν δεδομένα: α) οι θέσεις των μονάδων επεξεργασίας, β) η τεχνολογία που θα εφαρμοζόταν και γ) η δυναμικότητα των μονάδων.

Επομένως η διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων για κάθε διαχειριστική ενότητα, που έγινε μεταγενέστερα με την κατατεθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), είναι τελείως προσχηματική.

Η ΜΠΕ αντιμετώπισε και δέχτηκε ως δεδομένα τόσο τον αριθμό των μονάδων όσο και τη δυναμικότητα αυτών, παραβλέποντας να διερευνήσει άλλες εναλλακτικές επιλογές.

Η ετήσια εισκομιζόμενη ποσότητα και ο χρόνος συνολικής λειτουργίας θεωρήθηκαν ως σταθερές παράμετροι της επιλογής.

Η ΜΠΕ δημοσιοποιήθηκε όταν ο διαγωνισμός ευρίσκετο στο στάδιο υποβολής δεσμευτικών προσφορών, δηλαδή σε χρόνο που είχαν «κλειδώσει» όλα τα έχοντα περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ζητήματα.

Κατ΄ ουσία δεν τηρήθηκαν οι συνθήκες για μία ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Η επιλογή της προσφυγής αυτής ήταν για μας πράξη πολιτικής συνέπειας, αλλά και υπευθυνότητας απέναντι στους πολίτες της Πελοποννήσου.

Επειδή προβλέπουμε ότι η εξεύρεση κεντρικής οριστικής λύσης στα απορρίμματα της Πελοποννήσου θα είναι δύσκολη και ο αναγκαίος χρόνος επίσης μεγάλος –ανεξάρτητα της δικής μας προσφυγής– καλούμε τους δημάρχους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του οξυμένου πιεστικού προβλήματος. Μέσα από συνεργασίες και διαδημοτικά σχήματα, να μελετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα μεθόδους διαχείρισης προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα μεγέθη των τοπικών κοινωνιών. Η διαλογή στην πηγή, η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η κομποστοποίηση και τέλος η ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές τους επιλογές. Θετικά παραδείγματα υπάρχουν και είναι σκόπιμο να εξεταστούν.

Η παράταξή μας θα συνεχίσει να ευρίσκεται σε ετοιμότητα και να υποστηρίζει επιλογές και λύσεις συμφέρουσες για τους πολίτες και το περιβάλλον γενικότερα.

Σταύρος Χρυσαδάκος

γεωπόνος – περιφερειακός σύμβουλος Λακωνίας