Πελοπόννησος: 16,5 εκατ. € για 963 Νέους Αγρότες

agrotis

agrotis

Ενισχύσεις ύψους 194.329.500 ευρώ για μία πενταετία θα λάβουν 11.116 παραγωγοί έως 40 ετών οι οποίοι εντάσσονται στο καινούργιο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών.

Οι πρώτες πληρωμές θα καλύπτουν το 70% της συνολικής ενίσχυσης (πριμ πρώτης εγκατάστασης) και ήδη δόθηκε εντολή να προχωρήσουν ταχύτατα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών που δικαιούται ο κάθε παραγωγός.

Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να αποδοθεί το 70% του πριμ πρώτης εγκατάστασης, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 136 εκατ. ευρώ, μέσα στο 2014.

Οι δύο επόμενες δόσεις (15% εκάστη) θα καταβληθούν μέσα στην πενταετία, όπως άλλωστε προβλέπει και η κοινοτική νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση όλων των δεσμεύσεων του προγράμματος από τους δικαιούχους.

Το νέο πρόγραμμα είναι το πρώτο που υλοποιείται μετά από πολύ μεγάλο διάστημα, καθώς η τελευταία προκήρυξη για νέους αγρότες είχε εκδοθεί προ τετραετίας.

Στο καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχουν προβλεφθεί κοινοτικά κονδύλια ύψους 240 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Νέων Αγροτών.

Ηδη καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι νέες προκηρύξεις να αρχίσουν να ανακοινώνονται από το 2015.

Ακολουθεί ο πίνακας με τους δικαιούχους και τα ποσά ανά Περιφέρεια:

pinakas