“Περί αυτοδιοίκησης”

γράφει ο τ. νομαρχιακός σύμβουλος Λακωνίας, Χάρης Πισκοπάνης
________________________________________________________

Η αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το σύνταγμα είναι πυλώνας της δημοκρατίας μαζί με το κοινοβούλιο και τους άλλους θεσμούς εκπροσώπησης των πολιτών. Είναι θεσμός λαϊκής συμμετοχής, έκφρασης και αυτοκυβέρνησης.

Δυστυχώς οι αντιλήψεις που κυριάρχησαν ήθελαν την τοπική αυτοδιοίκηση ως συμπλήρωμα ή και εργαλείο του κεντρικού κράτους. Το θεσμικό πλαίσιο είναι συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, προσωποκεντρικό.

Χρειάζεται ανατροπή αυτού του πλαισίου, ώστε να απελευθερωθούν οι τοπικές κοινωνίες και να πάρουν στα χέρια τους την τύχη του τόπου τους.
Είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθεί το σημερινό σύστημα λειτουργίας στην τ.α. και να προωθηθεί μια νέα αντίληψη, με βασικό πυρήνα των αλλαγών την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα, την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή συμμετοχή.
Είναι επιβεβλημένο να υπάρξει χωρική αποκλιμάκωση και σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων των επιπέδων διοίκησης με ολοκληρωμένο σχέδιο, στο τρίπτυχο Κράτος – Περιφέρεια – Δήμος.

Προτείνεται στο σχεδιασμό αυτό, περιφερειάρχης και δήμαρχος να είναι μέλη του αντίστοιχου συμβουλίου, να λειτουργούν ως πρώτοι μεταξύ ίσων, και φυσικά να είναι ανακλητοί όπως και κάθε άλλο μονοπρόσωπο όργανο.
Επίσης πρέπει να θεσπιστούν ασυμβίβαστα και θητείες για όλους τους αιρετούς όλων των επιπέδων.

Η λαϊκή συμμετοχή μέσω της θεσμοθέτησης συνέλευσης δημοτών στο μικρότερο δυνατό χωρικό επίπεδο, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, ο τακτικός δημόσιος απολογισμός και το τοπικό δημοψήφισμα οδηγούν στο στόχο της πραγματικής αυτοδιοίκησης.

Η ανάδειξη και ισχυροποίηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου της αυτοδιοίκησης θα συμβάλει σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση και την ανάταξη της χώρας.