Περιφέρεια: Πέντε προσλήψεις για την καταπολέμηση του δάκου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας (µέχρι 34 ηµεροµίσθια) δύο ατόμων και (µέχρι 60 ηµεροµίσθια) τριών ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς:

pinakas

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιοικητήριο, 2ο χλµ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη”, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 6/7 έως και τις 11/7.