Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσληψη 8 ατόμων

proslipseis

proslipseis

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) (μέχρι 34 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριών ατόμων και β) (μέχρι 60 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού πέντε ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς:

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Ανατολικής

Μάνης

Όλες οι Δημοτικές και

Τοπικές Κοινότητες της

περιοχής ευθύνης του

Δήμου

1

34

Ευρώτα

Όλες οι Δημοτικές και

Τοπικές Κοινότητες της

περιοχής ευθύνης του

Δήμου

1

60

Μονεμβασίας

Όλες οι Δημοτικές και

Τοπικές Κοινότητες της

περιοχής ευθύνης του

Δήμου

2

60

Σπάρτης

Όλες οι Δημοτικές και

Τοπικές Κοινότητες της

περιοχής ευθύνης του

Δήμου

2

34

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Σπάρτης

Σπαρτιατών

2

60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά, στη διεύθυνση “Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη”, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Τετάρτη 9 Ιουλίου.