Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόταση να γίνουν αορίστου χρόνου οι εργαζόμενοι της κοινωφελούς

Σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου που ελήφθη τον Αύγουστο, ο πρόεδρός του Ηλίας Στρατηγάκος απέστειλε στον πρωθυπουργό, στους υπουργούς της κυβέρνησης και στα πολιτικά κόμματα ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα, που αφορά στη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες έτους 2014 – 2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ κύκλος – δημόσια πρόσκληση Νο 8/2018)», σε αορίστου χρόνου.

Στο ψήφισμα του ΠΕΣΥ τονίζεται το δίκαιο του αιτήματος και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε τακτικό προσωπικό σε περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες αντιμετωπίζουν επείγον ζήτημα σοβαρής υποστελέχωσης.