Περιφέρεια: Σχέδιο ενσωμάτωσης των Ρομά

tsigganikos katavlismos

tsigganikos katavlismos

Οι βασικές αρχές κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου ενσωμάτωσης των ρομά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τέθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου. Συμμετείχαν η θεματική αντιπεριφειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, οι δήμοι όπου υπάρχουν καταυλισμοί ρομά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, που εξασφάλισε τους απαιτούμενους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,σκοπός μας είναι η εφαρμογή καθαρών πολιτικών ενσωμάτωσης των ρομά, που αποτελούν ισότιμους έλληνες πολίτες, ενάντια σε οποιαδήποτε λογική συνέχισης της γκετοποίησης. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η υποχρεωτική ένταξη των νέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με παράλληλα προγράμματα διά βίου μάθησης για τους μεγαλύτερους και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά μέσω της απασχόλησης”.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η έναρξη της διαβούλευσης με τους δήμους και η διερεύνηση των κυριότερων ζητημάτων και των μέχρι τώρα δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταυλισμών.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών έκαναν πρωτογενή έρευνα σε όλους τους καταυλισμούς, καταγράφοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών των ρομά.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο γίνεται η τελική επεξεργασία της πρώτης φάσης του επιχειρησιακού σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των ρομά, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: υποδομές, εκπαίδευση, υγεία και απασχόληση. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και οριζόντιες δράσεις ευαισθητοποίησης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.λπ. Εν συνεχεία, το σχέδιο θα δοθεί σε διαβούλευση και θα ακολουθήσει η τελική του επεξεργασία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί, εν μέρει, από το ΠΕΠ Πελοποννήσου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2015-2020, καθώς και από απευθείας προγράμματα της ΕΕ αναφορικά με την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, τόνισαν την αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης του θέματος που επιτείνεται συνεχώς, καθώς και τη σκοπιμότητα ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ συμφώνησαν ότι η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι δήμαρχοι Ευρώτα κ. Γιάννης Γρυπιώτης και Μεσσήνης κ. Στάθης Αναστασόπουλος, αφού παρουσίασαν τις μέχρι τώρα προσπάθειες των δήμων τους, επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του θέματος και δεσμεύθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού σχεδίου. Σε ανάλογο ύφος ήταν και η παρέμβαση του δημάρχου Τρίπολης κ. Γιάννη Σμυρνιώτη, που ανέφερε τις δράσεις του δήμου για το εν λόγω θέμα και δήλωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου και τη συμμετοχή του δήμου Τρίπολης. Τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδιασμού που να μην επαναλαμβάνει λανθασμένες πρακτικές παλαιότερων δράσεων, επεσήμαναν οι αντιδήμαρχοι Σπάρτης κ. Χρήστος Κανακάκος και Ναυπλίου κ. Τζαρίμας, καθώς και η εκπρόσωπος του δήμου Κορινθίων.