Περιφερειακές εκλογές: Οι υποψήφιοι του Θανάση Πετράκου στη Λακωνία