Περιφερειακό: Η τοποθέτηση Τατούλη για τη σύμβαση των απορριμμάτων

«Η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι για την υπογραφή της σύμβασης και όχι τη διαπραγμάτευσή της, και μάλιστα χωρίς το δικαιούχο που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου», δήλωσε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου, απαντώντας σε επερωτήσεις σχετικά με το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Υποστήριξε ακόμη ότι η εγκεκριμένη σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς για το θέμα αυτό έχουν αποφανθεί και το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο με σχετική νομολογία.

«Τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου θα την υπογράψει ο δικαιούχος του έργου, που είναι η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία έχει εξουσιοδοτήσει τον περιφερειάρχη για αυτό το σκοπό, και όχι η κυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ. Τατούλης και τόνισε ότι «εμείς θα υπογράψουμε τη σύμβαση και θα διασφαλίσουμε πολιτικά και ηθικά ότι δεν θα υπάρξουν από κανέναν καιροσκοπισμοί».

«Δύο φορές το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου μας υπερβαίνουν κατά πολύ τις προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας», σημείωσε επίσης, προσθέτοντας ότι «μόνος κριτής διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ρητά αποφάσισε ότι το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και μας δίνει ρητή εντολή να υπογράψουμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Απ’ την άλλη η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ με έγγραφό της μας δίνει και αυτή το δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης, αφού ρητά διασφαλίζει την εγγύηση του δημοσίου».