Περιφερειακό Συμβούλιο: Δημιουργία κόμβου εισόδου στους Μολάους και χρηματοδοτήσεις για οδικά έργα της Λακωνίας

Perifereiako Symvoulio

Η 18η τακτική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 16.00′ στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και ένταξη του έργου “Μελέτη φράγματος Ελληνοεκκλησιάς”, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Εισηγητής ο επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Νίκος Γόντικας.

2. Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Δημήτριου Δολτσινιάδη, με θέμα “Σύστημα προστασίας καλλιεργειών των αντιχαλαζιακών δικτύων”.

3. Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Παναγιώτη Γατσόπουλου, με θέμα “Συντήρηση και ανάδειξη «των υπογείων» του δικαστικού μεγάρου Τρίπολης”.

4. Ενημέρωση για το 42ο τακτικό συνέδριο της ΕΝΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2016. (εξ αναβολής) (Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Παναγιωτοπούλου)

5. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2016. ( Άγγελος Παπαγγελόπουλος)

6. Σχετικά με την προμήθεια ασθενοφόρων και τις ελλείψεις στον στόλο του ΕΚΑΒ. (εξ αναβολής) (Παναγιώτης Αλευράς)

7. Έγγραφο των υπαλλήλων του ΙΓΜΕ και αίτημα στήριξης από το περιφερειακό συμβούλιο για τη μη υποβάθμιση του Οργανισμού. (εξ αναβολής) (Κων/να Νικολάκου)

8. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο “Δημιουργία κόμβου εισόδου στην πόλη των Μολάων, βελτίωση των υφιστάμενων έργων οδοποιίας και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων τοπικού ρέματος στη ΔΚ Μολάων”. (εξ αναβολής) (Αδαμαντία Τζανετέα)

9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ιεράς μονής Καλαμίου και της Πελοπόννησος ΑΕ Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ για την πράξη “Αποκατάσταση ιεράς μονής Καλαμίου” στην ΠΕ Αρκαδίας. (εξ αναβολής) (Ευάγγελος Γιαννακούρας)

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Πελοπόννσησος ΑΕ” Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ΠΕ Αρκαδίας “Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάδειξη υφιστάμενων περιπατητικών μονοπατιών και ειδικών διαδρομών ποταμών Λουσίου και Αλφειού και περιοχής Λυκαίου όρους”. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

11. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας, για το οικονομικό έτος 2017. (Πελοπίδας Καλλίρης)

12. Αποδοχή προϋπολογισμού του εγκεκριμένου έργου Aristol Interreg Mediteranean, με συντονιστή φορέα τον ΕΟΕΣ Εύξεινη πόλη – Δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων για βιώσιμη ανάπτυξη, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνέχεια της αριθμ. 425/27-10-2015 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου. (Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση)

13. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας” και ένταξη νέου υποέργου. (Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση)

14. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ιδίων πόρων έτους 2016, της ΠΕ Μεσσηνίας. (Ελ. Αλειφέρη – Καραθανάση)

15. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 της β΄ φάσης (έργο phasing) του έργου “Βελτίωση οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα”. (Αδ. Τζανετέα)

16. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 του έργου “Επαρχιακός δρόμος Σκούρα – Γεράκι”. (Αδ. Τζανετέα)