Περιφερειακό Συμβούλιο: Η εισήγηση Στρατηγάκου για την αγροτική οικονομία

Stratigakos Hlias

Stratigakos Hlias

Διαβάστε την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα Πελοποννήσου, Ηλία Στρατηγάκου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέμα “Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία και κτηνοτροφία: Προοπτικές – προβλήματα”. Σκοπός της, να δοθεί στο Σώμα το ερέθισμα και κάποια επίσημα στοιχεία, προκειμένου με μια πλήρη συζήτηση στην ολομέλεια να διατυπωθούν οι βέλτιστες προτάσεις:

“Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:

– Διατηρεί το 12,6% των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κατατάσσοντάς την 2η μετά την Κεντρική Μακεδονία.

– Συνεισφέρει στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα της χώρας με ένα ποσοστό πάνω από 12,5%, διπλάσιο του μέσου της χώρας που είναι 6,54%.

– Απασχολεί το 30% περίπου των συνολικά απασχολουμένων στην Περιφέρεια, όταν το αντίστοιχο της χώρας είναι 11,3% και το ποσοστόστην ΕΕ-27 είναι 4,9%.

-Διαθέτει 15 ΠΟΠ1 ΠΓΕ και σημαντικές υδατοκαλλιέργειες.

– Η αξία της ζωικής παραγωγής την κατατάσσει στην 8η θέση, διατηρώντας το 7,3% της συνολικής αξίας των κτηνοτροφικών προιόντων που παράγεται στην Ελλάδα, είναι όμως πρωτοπόρα στην εκτροφή αιγών.

– Ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου, που είναι 34,5 στρέμματα ανά εκμετάλλευση (μας κατατάσσει στην 9η θέση), χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας (41,2 στρέμματα), όταν το μέγεθος της ΕΕ-27 ανέρχεται στα 150 στρέμματα, αναδεικνύοντας έτσι και ένα από τα διαρθωτικά προβλήματά μας.

Αλλά και για τη χώρα, που περνά μια πρωτοφανή κρίση γιατί κατέρρευσε το παραγωγικό μοντέλο, προβάλλεται σαν μια αξιόλογη σταθερή αξία.

Και τούτο διότι είναι ο βασικός τροφοδότης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, μεγάλης σημασίας για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ενώ επίσης κρίνεται σημαντικός ο ρόλος του στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, που η συμμετοχή του παρουσιάζει σταθερότητα και δυναμισμό.

Στη διάρκεια των ετών 2008-2014 η αξία των εξαγωγών τροφίμων αυξήθηκε κατά 22,6%, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 3,5%. Το 2014 στο σύνολο της αξίας των εξαγωγών κάλυπτε το 18,7%, αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ.

Παρά ταύτα, επειδή η αξία των εισαγομένων αγροτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και ποτών) βρίσκεται σε υψηλό σημείο, διαμορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειμμα, που το έτος 2013 έφτανε τα 1,6 δισ. Ευρώ.

Ενόψει εφαρμογής δύσκολων ειλημμένων δεσμεύσεων και μέτρων από τη χώρα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό και να τονισθεί προς κάθε κατεύθυνση ότι μόνο ο σχεδιασμός μιας πορείας που να οδηγεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας του πρωτογενούς τομέα είναι αποδεκτός και έχει προοπτική.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα υπάρχουν πολλά, επιβάλλεται η ανάδειξη και η αξιοποίησή τους για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και των πολιτών της, ιδιαίτερα των αγροτοκτηνοτρόφων. Η απουσία όμως εθνικής στρατηγικής, η οποία μαζί με το υψηλό κόστος παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια -20% το κόστος στην ελληνική γεωργία καθηγητής κ. Σκούρας-, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, αγροτικά εφόδια και φάρμακα που εκτιμάται ότι υπερτιμολογούνται κατά 30% κλπ), την υπερφορολόγηση, τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές (τριπλασιασμός), τις τριγωνικές συμφωνίες, αποτελούν αναμφισβήτητα τροχοπέδη και βαρίδια και τα συγκριτικά μας μειονεκτήματα.

Σίγουρα θα χρειασθούν ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες και στοχευμένες επιλογές για να αντιμετωπισθούν τα πολλά και σημαντικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από:

α) Συνεχή και διαρκή πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, η οποία από 7,7 δισ. ευρώ το 2004 έπεσε στα 5,3 δισ. το 2014.

β) Συνεχή και διαρκή πτώση των επενδύσεων.

γ) Συνεχή και διαρκή πτώση του γεωργικού εισοδήματος, το οποίο από 7,1 δισ. το 2009 έπεσε στα 6,2 δισ. το 2014.

Επίσης η ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής, από 12 δισ. το 2004, έπεσε στα 10,4 δισ. το 2014. Ενδεικτικό είναι ότι η επί τοις % μεταβολή 2014/2005 ήταν -13,8. Η φυτική παραγωγή -17,5 και η ζωική παραγωγή -12,4.

Προβλήματα και αδυναμίες, που έχουν θέσει την ελληνική γεωργία σε τροχιά απόκλισης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια κρίσιμη περίοδο, στην οποία αναζητούνται προτάσεις και μέτρα για έξοδο από την κρίση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με διακριτική παρουσία δίνει διακριτή στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Όταν ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται, δεν γίνεται να είναι απαθής παρατηρητής των πραγμάτων. Γι’ αυτό ξεκίνησε από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην έδρα της, στην Τρίπολη, σύσκεψη εκπροσώπων των νομών της Περιφέρειας, για να επικαιροποιηθούν τα προβλήματα του κλάδου και να ευρεθεί κατά το δυνατόν, αφού ιεραρχηθούν τα θέματα, η δυνατή προώθηση της επίλυσής τους.

Η δραστηριότητά της αυτή έρχεται με την παρούσα συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου να αναβαπτιστεί πολιτικά μέσα από το διάλογο των μελών του, αλλά και με τη συμμετοχή στο διάλογο των συντελεστών του πρωτογενούς τομέα.

Απώτερος σκοπός είναι η συγκρότηση πανελλαδικά, σε επίπεδο Περιφερειών, ομάδων που πολιτικά μπορούν να πιέσουν. Ομάδες δουλειάς για την ατζέντα των προτάσεων, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμπτυχθεί το μέτωπο των Περιφερειών στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα και των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σε κάθε περίπτωση οι συνέργιες, οι ομάδες παραγωγών πχ στο γάλα (εν αναμονή), η προστιθέμενη αξία στα άριστα ποιοτικά προϊόντα μας, η ευφυής γεωργία (όπως τα τηλεμετρικά κέντρα), η επιδίωξη της καινοτομίας, το πρότυπο της υγιεινής διατροφής και το πρότυπο της προβολής της μεσογειακής διατροφής, η σύνδεση της έρευνας και της επιστήμης και η εφαρμογή τους στον παραγωγικό αυτό κλάδο, μεταξύ των άλλων, συνεισφέρουν προς τη σωστή κατεύθυνση”.