Περιφερειακό συμβούλιο με λακωνικό ενδιαφέρον τη Δευτέρα

Είκοσι ένα θέματα περιλαμβάνει η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Μαΐου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης. Στη Λακωνία αφορούν το 1ο, 2ο, 8ο, 9ο και 16ο θέμα. Συγκεριμένα:

1ο. Έγκριση κατάργησης του ειδικού λογαριασμού Ιατρικής Αντίληψης & Ασφάλισης Ν. Λακωνίας. Εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

2ο. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) για την κάλυψη εκτάκτων, εποχικών αναγκών της θερινής αντιπυρικής περιόδου, για την ΠΕ Λακωνίας. (Αδ. Τζανετέα)

8ο. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150kV Ε.Ρ. Πελοπόννησος – Κρήτης”. (Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα)

9ο. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου “Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV Υποσταθμού (Υ/Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – ΣΠΑΡΤΗ Ι, ΙΙ – Μολάων και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV Ρουφ – Λάδωνα πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολης, που βρίσκεται στο δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας και στους δήμους Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”. (Κων/να Νικολάκου, Αδ. Τζανετέα, Ευάγγελος Γιαννακούρας)

16ο. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ έτους 2017, της ΠΕ Λακωνίας. (Αδ. Τζανετέα)