Περιφερειακό συνέδριο: Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της Λακωνίας και της Πελοποννήσου

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο περιφερειακό συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου, όπως διατυπώνονται από τον πρόεδρο κ. Γιάννη Παναρίτη:

“Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λακωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή των γεωγραφικών ορίων της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας:

• Σε ό,τι αφορά στις υποδομές,

• Στην έλλειψη επενδύσεων της Πολιτείας σε μεγάλα και μακρόπνοα έργα,

• Στις ανάγκες για τη διακίνηση των αξιόλογων λακωνικών προϊόντων,

• Στην ανάγκη για εξωστρέφεια των λακωνικών επιχειρήσεων,

• Στις δυνατότητες ανάπτυξης της μεταποίησης και του τουρισμού,

• Στα προβλήματα και πάγια αιτήματα τόσο των επιχειρήσεων/μελών του όσο και όλων των λακώνων πολιτών,

Και με την πεποίθηση πως όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μεταβολές όλων των δεικτών και περιοχών και άρα ο στόχος κάθε προγραμματισμού θα πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη, υπό την έννοια της άρσης των ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τις διάφορες περιοχές,

Καταθέτει στο περιφερειακό συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου τις εξής προτάσεις:

1. Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Λακωνία. Η πρόταση έχει κατατεθεί και στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το φυσικό αέριο, ως οικολογικό αλλά και οικονομικότερο καύσιμο, θα αποτελέσει για τον τόπο μας την εφαλτήριο δύναμη για την ανάπτυξή του.

2. Μείωση κόστους ρεύματος (ως αντισταθμιστικό στην εγγύτητα με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στο καλώδιο σύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου).

3. Βελτίωση του οδικού δικτύου και κυρίως παράκαμψη των πόλεων Σκάλας – Βλαχιώτη, αντικατάσταση των δύο γεφυρών του Ευρώτα και επέκταση του αυτοκινητοδρόμου Λεύκτρο – Σπάρτη μέχρι τη Μονεμβασιά και τη Νεάπολη αλλά και το Γύθειο, για να αξιοποιηθεί στο έπακρο και το μόνο μεγάλο έργο που έχει πραγματοποιηθεί στη Λακωνία: η επέκταση του λιμανιού του Γυθείου. Επιπροσθέτως, η βελτίωση του οδικού δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους πολίτες και τουριστικούς επισκέπτες προκειμένου να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Οι βελτιώσεις και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο θα ενισχύσουν τον τουρισμό και θα διευκολύνουν τη μεταφορά των τοπικών προϊόντων.

4. Αναβάθμιση των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του νομού. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό για όλους τους πολίτες και τους τουρίστες της περιοχής και είναι ευρέως γνωστό ότι οι νοσοκομειακές μονάδες του νομού είναι υποβαθμισμένες και οι ανάγκες τους πολλαπλές. Η μη ύπαρξη ολοκληρωμένης νοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του τουρισμού, ενώ η αναβάθμισή τους θα βελτιώσει την εικόνα του νομού στο εξωτερικό και θα ενισχύσει τον τουρισμό. Επιπροσθέτως, αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση και αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί στη Σπάρτη και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

5. Κατασκευή του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Σπάρτης, μιας πόλης που η Πολιτεία οφείλει να της προσδώσει την αξία που αναλογεί στην παγκοσμίως γνωστή ιστορία της. Το νέο μουσείο, που θα φιλοξενήσει όλον τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής, θα αποτελέσει και τον κύριο μοχλό μεταλαμπάδευσης του πολιτισμού της Σπάρτης και όλης της Λακωνίας, θα προσδώσει τόσο το κύρος που αρμόζει στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά όσο και ώθηση στην πολύπλευρη ανάπτυξη του τόπου. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες ενέργειες και οι συνθήκες είναι ώριμες για την πραγματοποίησή του. Με τη στήριξη της Περιφέρειας και τη δραστηριοποίηση όλων των φορέων της Λακωνίας θα ξεπεραστούν καθυστερήσεις και αγκυλώσεις.

6. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Μονεμβασιάς με Κυκλάδες: Θεωρούμε ότι είναι εφικτή η βιωσιμότητα της γραμμής αυτής λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας των δύο περιοχών, που θα τους δώσει νέα ώθηση και αύξηση στην τουριστική κίνηση.

7. Δημιουργία θεματικού πάρκου στη Λακωνία. Η εμπειρία των θεματικών πάρκων παγκοσμίως αποδεικνύει ότι βοηθούν στην ανάπτυξη. Η Λακωνία και δη η Σπάρτη λόγω της πλούσιας ιστορίας τους έχουν αντικείμενα να προσδώσουν σε ένα θεματικό πάρκο.

8. Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για τη δημιουργία του brand name Πελοπόννησος. Η γεωγραφική περιφέρεια Πελοπόννησος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τόσο σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αξιόλογων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα όσο και για το τουριστικό της προϊόν. Η κατοχύρωση του ονόματος Πελοπόννησος σε προϊόντα και υπηρεσίες και οι στοχευμένες ενέργειες σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα προσδώσουν στην περιοχή μας την προστιθέμενη αξία που της ταιριάζει και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή της σε συνδυασμό με όλα τα έργα υποδομής.

9. Θα πρέπει να γίνει κοινή πρόταση απ’ όλη την Περιφέρεια για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, ένα προϊόν που χαρακτηρίζει την Πελοπόννησο και αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα πρεσβευτή των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Ο φόρος αυτός, με ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα, προκαλεί άμεσα ζημία στην οινοποιία και έμμεσα στα έσοδα του κράτους λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.

Θεωρούμε πως η Λακωνία, αποκλεισμένη στο παρελθόν από επενδύσεις μεγάλων έργων, θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στο νέο σχεδιασμό και οι ανωτέρω προτάσεις είναι εφικτές και ενταγμένες τόσο στο πλαίσιο των αναγκών της περιοχής όσο και στο γενικότερο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης της Πελοποννήσου”.