ΠΕ Λακωνίας: Συλλογή οικονομικών προσφορών για Η/Υ

ypologistis

ypologistis

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στη συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθεια ενός Η/Υ με οθόνη, ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και ενός scanner.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείλουν τις οικονομικές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26/3 και ώρα 12.00΄ το μεσημέρι στο τμήμα Πληροφορικής. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή κατά είδος, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (διαθέσιμες στο http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-lakonias/). Ο προμηθευτής δεσμεύεται να παραδώσει τα υλικά στο χώρο του διοικητηρίου εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης.