Πιέζει Τατούλη για τα απορρίμματα η “Πελοπόννησος Πρώτα”

Tatoulis - Patsarinos

Tatoulis - Patsarinos

Ποια η στάση της Περιφέρειας για τ’ απορρίμματα μετά την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου;”. Τον τίτλο αυτό φέρει επερώτηση την οποία υπέβαλε προς την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του ΠΕΣΥ, Νίκος Πατσαρίνος. Όπως αναλυτικά γράφει:

Μέχρι πρότινος δεσμευόταν ο περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι από μέρα σε μέρα το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και έτσι θα ολοκληρωθεί το μεγαλόπνοο σχέδιό σας για να ξεκινήσει το υπ’ αριθμόν 1 έργο σας.

Με την 220/13-8-2015 πράξη του όμως, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ν’ αναβάλει εκ νέου την έκδοση οριστικής πράξης για τη νομιμότητα του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης, προκειμένου α) να διευκρινιστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αν έχει ήδη καταρτίσει νέο ΠΕΣΔΑ ή έχει προβεί σε αναθεώρησή του και β) να παρασχεθούν έγγραφες απόψεις και διευκρινίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας και των υπουργείων κατά πόσο αυτή σας η σύμβαση με ΣΔΙΤ υλοποιεί τις κατευθύνσεις του πρόσφατα εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των προς αναθεώρηση Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Κοντολογίς προκύπτει ότι, αυτό που χρόνια σας λέμε, η σύμβασή σας με ΣΔΙΤ δεν ακολουθεί τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών οδηγιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά «κινείται» στα συμφέροντα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου και του περιβάλλοντος.

Με δεδομένα ότι:

Πρόσφατα εγκρίθηκε ο ΕΣΔΑ (ανάρτηση 24.7.2015), αφού προσαρμόστηκε στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νόμου 4042/2012.

Προβήκατε στην πρόχειρη – κατευθυνόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση και συζήτηση στην Περιφέρεια και στα συλλογικά της όργανα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σας επιστράφηκε σαν απαράδεκτη από το υπουργείο Εσωτερικών.

Προϋπόθεση για να ενταχθεί η χρηματοδότηση οποιουδήποτε έργου στο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι να είναι προσαρμοσμένο στις οδηγίες του νέου ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ.

Παρά την αναφορά για πιθανή ένταξη έργου ΣΔΙΤ για τ’ απορρίμματα στην Περιφέρειά μας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της νέας περιόδου, συνέχισαν οι δηλώσεις των πρόσφατων – προηγούμενων αρμόδιων υπουργών για απόρριψη του συγκεκριμένου έργου σας στην Πελοπόννησο.

Έχετε από το 2010, που αναλάβατε την Περιφέρεια, γι’ αυτό το «μεγάλο» σας έργο δαπανήσει για μελέτες, συμβουλές, νομικές υποστηρίξεις κ.ά. πάνω από 600.000 ευρώ.

Για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα επιδιώξατε και διαχειριστήκατε στην Περιφέρεια μόνοι σας το σύνολο των προβλημάτων για τ’ απορρίμματα και μόλις τελευταία το «στρίψατε» ψάχνοντας να βρείτε συνενόχους στη χείριστη διαχείρισή σας. Πάντα όμως επικαλείστε ότι συνεργάζεστε άψογα μ’ όλους τους δήμους.

Ρωτάμε:

1) Με δεδομένο ότι υπάρχει προγραμματισμός μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2015 για την ανάγκη αναθεώρησης – προσαρμογής των Περιφερειακών Σχεδιασμών στις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΔΑ, τι ενέργειες άμεσα και στο επόμενο διάστημα θα κάνετε γι’ αυτό; Θυμίζουμε ότι σ’ άλλες Περιφέρειες της χώρας αυτό ήδη έχει γίνει ή γίνεται.

2) Γνωρίζετε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τους δήμους της Περιφέρειας πόσα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων έχουν ξεκινήσει να συντάσσονται από τους δήμους και σε ποια φάση βρίσκονται;

3) Προτίθεστε μ’ όλες αυτές τις σοβαρές και ραγδαίες εξελίξεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων να ενημερώσετε και να ληφθούν αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας και από τους ενδιαφερόμενους φορείς σ’ όλους τους δήμους;

4) Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά η χώρα μας θα προσαρμόσετε ή θα εγκαταλείψετε τα αποτυχημένα σχέδιά σας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μιας και επιφέρουν μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό, θεσμικό και περιβαλλοντικό κόστος;”.