Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χωρίς παρακολούθηση σεμιναρίων

fytofarmaka

fytofarmaka

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση μετά την 26η Νοεμβρίου 2015 περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης τους.

Το πιστοποιητικό μπορεί να το λάβει ο ενδιαφερόμενος μετά από εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία, να δουν τις ερωτήσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, καθώς και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην ειδική εφαρμογή demo, στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας ”κλικ” εδώ.